Zespół Szkół w Ostrówku 
Strona główna
Jak zalogować się po raz pierwszy do e-dziennika

Instrukcja w pdf lub Film instruktażowy

Rekrutacja

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola
i oddiałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej znajdują się w zakładce Rekrutacja

(Na podstawie: art. 158 ust. 1, 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.).)

Skuteczna nauka słówek, ortografia języka polskiego ...