Zespół Szkół w Ostrówku 
Strona główna

Wnioski przyjmowane są w dniach 15 - 31 marca 2021r.

Dzieci spoza obwodu zostaną przyjęte, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Pedagog zaprasza do kontaktu za pośrednictwem Microsoft Teams

Więcej informacji w zakładce pedagoga