Zespół Szkół w Ostrówku 
Próbna ewakuacja.
7 października 2015r. w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez uczniów umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i uczniów z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.