Zespół Szkół w Ostrówku 
Dzień Kobiet - 8.03.2016

8 marca dla naszej społeczności szkolnej był nie tylko świętem kobiet i kobietek, które otrzymały tradycyjnie kwiaty i życzenia. W tym dniu podziękowania za swoją wieloletnią pracę w oświacie oraz pełnienie funkcji dyrektora naszej szkoły, a także najlepsze życzenia, odebrał z rąk Wójta Gminy Klembów, obecnej dyrekcji oraz przedstawicieli: pracowników szkoły, uczniów i Rady Rodziców - odchodzący na emeryturę - pan Mirosław Stańczyk.