Zespół Szkół w Ostrówku 
"Witam Was kartek szelestem..."

W dniu 31.01.2017 roku w Zespole Szkół w Ostrówku
odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej
na czytelnika biblioteki szkolnej.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:
• W-ce dyrektor Szkoły pani Anna zakrzewska;
• Wychowawca klasy I pani Dorota Justyna Śliwa;
• Wychowawca klasy IIB pani Katarzyna Borowska wraz z uczniami,
którzy uświetnili uroczystość pięknym przedstawieniem.
• Najważniejszymi gośćmi biblioteki byli uczniowie klasy I.


Podziękowania dla Rady Rodziców.