Zespół Szkół w Ostrówku 
I sesja Młodzieżowej Rady Gminy - 21 grudnia 2017r.

21 grudnia oficjalnie rozpoczęli swoją przygodę z samorządem młodzieżowym radni Gminy Klembów. W tym uroczystym dniu młodzieżowi radni odebrali z rąk Wójta Gminy Klembów Rafała Mathiaka oraz Sekretarz Gminy Klembów Agnieszki Sosnowskiej zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie wybrali spośród siebie Przewodniczącego, którym został Piotr Jastrzębski oraz dwóch Wiceprzewodniczących Łukasza Kazę oraz Kacpra Wnuka. Życzymy im dużo pomysłów, otwartej głowy na nowe inicjatywy i zapału do pracy.