Zespół Szkół w Ostrówku 
Zerówka wita wiosnę

Aby tradycji stało się zadość dzieci z zerówki obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny. Na zajęciach zapoznały się z wiosennymi zwyczajami ludowymi i wykonały kolorowy plakat. Następnie przystroiły w kwiaty trzcinową kukłę, którą przygotowała Klaudia z mamą. W długim korowodzie z piosenką na ustach poprowadziły marzannę do ogrodu szkolnego. Na koniec obrzędu wyrecytowały wierszyk ,,Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno... " i w ten sposób pożegnały zimę. Ze względów ekologicznych nie paliliśmy kukły, ani jej nie topiliśmy; dzieci pozwoliły ,,odejść" zimowej pannie i zostawiły ją na podwórku. Z zielonym gaikiem i nadzieją, że wiosna zagości już na dobre wróciliśmy do przedszkola. Tak powitaliśmy kolejną porę roku.