Zespół Szkół w Ostrówku 
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
3 września
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

17 września
Zebranie rodziców - informacyjno – organizacyjne

5 listopada
Zebranie rodziców - dzień otwarty, informacje o ocenach

17 grudnia
Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

23 grudnia
- 1 stycznia
Zimowa przerwa świąteczna

18 stycznia
Wystawianie ocen semestralnych

21 stycznia
Koniec I semestru, Rada Pedagogiczna - semestralna
Zebranie rodziców - zebranie semestralne, dzień otwarty

28 stycznia
- 10 lutego
Ferie zimowe

8 kwietnia
Zebranie rodziców - dzień otwarty, informacje o ocenach

10,11,12 kwietnia
Egzaminy gimnazjalne

15,16,17 kwietnia
Egzaminy ósmoklasisty

18 - 23 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna

13 maja
Zebranie rodziców - dzień otwarty, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

3 czerwca
Dzień Dziecka

14 czerwca
Wystawianie ocen końcoworocznych

17 czerwca
Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

21 czerwca
Zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

2,16 XI,

11,12,15,16,17 IV,

2 V