Zespół Szkół w Ostrówku 
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
1 września
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2-4 września
Zebrania rodziców - informacyjno – organizacyjne

9-13 listopada
Zebrania rodziców - dzień otwarty, informacje o ocenach

22 grudnia
Informacja o proponowanych ocenach

23 grudnia
- 3 stycznia
Zimowa przerwa świąteczna

4 - 17 stycznia
Ferie zimowe

29 stycznia
Koniec I semestru, wystawianie ocen semestralnych

1 lutego
Rada Pedagogiczna - semestralna
Zebranie rodziców - zebranie semestralne

1 - 6 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna

12 - 16 kwietnia
Zebrania rodziców - dzień otwarty

18 maja
Informacja o proponowanych ocenach

25,26,27 maja
Egzaminy ósmoklasisty

18 czerwca
Wystawianie ocen końcoworocznych

21 czerwca
Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

25 czerwca
Zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

14.10, 4.06