Zespół Szkół w Ostrówku 
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
2 września
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

12 września
Zebranie rodziców - informacyjno – organizacyjne

4 listopada
Zebranie rodziców - dzień otwarty, informacje o ocenach

16 grudnia
Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

23 grudnia
- 1 stycznia
Zimowa przerwa świąteczna

24 stycznia
Koniec I semestru, wystawianie ocen semestralnych

27 stycznia
Rada Pedagogiczna - semestralna
Zebranie rodziców - zebranie semestralne, dzień otwarty

10 - 23 lutego
Ferie zimowe

9-14 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna

21,22,23 kwietnia
Egzaminy ósmoklasisty

27 kwietnia
Zebranie rodziców - dzień otwarty

19 maja
Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

19 czerwca
Wystawianie ocen końcoworocznych

22 czerwca
Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

26 czerwca
Zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

14.10, 2,3.01, 21,22,23.04, 12.06