Zespół Szkół w Ostrówku 
Dzałalność rady rodziców
Rada Rodziców, wspierając zadania szkoły, dofinansowuje imprezy o charakterze ogólnoszkolnym . Finansuje koszty przejazdu zespołów reprezentujących szkołę.
Kupuje nagrody za udział w konkursach i na zakończenie roku szkolnego.

Dlatego prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców:

74 1020 1042 0000 8002 0313 3030