Zespół Szkół w Ostrówku 
Dzałalność rady rodziców
Nieodłącznym elementem aktywnej działalności Rady Rodziców w każdej szkole są fundusze. Będziemy na bieżąco informować o potrzebach i wydatkach. W obecnym roku szkolnym 2020/2021 planujemy wesprzeć szkołę w realizacji następujących zamierzeń:

- Wszystkie dzieci powinny mieć możliwość korzystania ze swojej indywidualnej szafki. Dotychczasowa szatnia zostanie zastąpiona szafeczkami, a te istniejące będą wymienione na nowe w różnokolorowe wesołe wzory;

- Planujemy wraz Dyrekcją zagospodarować ogród, z którego tak aktywnie korzystają nasze dzieci. Stworzenie tzw. „strefy relaksu” wraz z hamakami, leżakami, pufami, stoliczkami w okresie wiosenno-letnim wszystkim uczniom umili wolny czas w szkole;

- Planujemy dofinansować zakup nagłośnienia w sali gimnastycznej;

- W dalszych założeniach trzeba także wymienić barierki, które nie pasują do nowych podłóg;

- W okresie wiosenno-letnim planujemy zorganizować „Olimpiadę szkolną” gdzie dzieci będą mogły wziąć udział w licznych zabawach, konkursach i wydarzeniach, a także zaprezentować swoje umiejętności w różnych dyscyplinach nauki i sportu;


Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, mamy też w planach organizację wszelkich form aktywności wśród naszych dzieci:


- Dla chętnych chcielibyśmy współorganizować możliwość korzystania z zajęć dodatkowych tj. plastycznych, artystycznych, tanecznych, zajęć z ceramiki, zajęć programowania, oraz takich na jakie zgłosicie Państwo zapotrzebowanie;

- W ramach współpracy z różnymi Fundacjami oraz Stowarzyszeniami chcielibyśmy organizować cykliczne spotkania dla Rodziców, gdzie zaproszeni goście będą poruszać najbardziej aktualne tematy dotyczące naszych pociech tj. cyberbezpieczeństwo i zagrożenia w sieci, kwestie dotyczące dojrzewania, temat współpracy w rodzeństwie, zagrożenia płynące z uzależnień itp.


Realizacja wszelkich naszych planów oraz założeń, szczególnie tych wymagających dużych wkładów finansowych będą zależały od osobistego zaangażowania każdego z Rodziców/Opiekunów. Bez wsparcia finansowego Rodziców jest to niemożliwe, mimo iż Szkoła stara się sprostać tym oczekiwaniom. Zwracamy się z serdeczną prośbą o dokonanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości 10 zł miesięcznie tj. 50 zł za semestr na nowe konto Rady Rodziców :


92 1240 6335 1111 0011 0210 6591

(w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasa)

Wpłat w formie gotówkowej będzie można dokonywać w dniu zebrań klasowych w miejscach wyznaczonych przez Prezydium Rady Rodziców tj. na głównym korytarzu Szkoły.

Przewodnicząca Rady Rodziców ZS w Ostrówku
Angelika Rybak-Gawkowska