Zespół Szkół w Ostrówku 
Rada Rodziców

Kontakt:


Istotnym zadaniem Rady Rodziców jest reprezentowanie potrzeb wszystkich opiekunów, których dzieci uczęszczają do naszej szkoły. W związku tym, ważny jest dla nas bieżący kontakt z Państwem, zarówno bezpośredni, jak i za pośrednictwem reprezentantów wszystkich klas. Będziemy wdzięczni za przekazywanie wszelkich sugestii, potrzeb i uwag dotyczących pracy naszej szkoły.

rada.rodzicow.ostrowek@gmail.com


Realizacja wszelkich naszych planów oraz założeń, szczególnie tych wymagających dużych wkładów finansowych będą zależały od osobistego zaangażowania każdego z Rodziców/Opiekunów. Bez wsparcia finansowego Rodziców jest to niemożliwe, mimo iż Szkoła stara się sprostać tym oczekiwaniom.
Zwracamy się z serdeczną prośbą o dokonanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości 10 zł miesięcznie tj. 50 zł za semestr

na NOWE KONTO Rady Rodziców :92 1240 6335 1111 0011 0210 6591

(w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasa)
Wpłat w formie gotówkowej będzie można dokonywać w dniu zebrań klasowych w miejscach wyznaczonych przez Prezydium Rady Rodziców tj. na głównym korytarzu Szkoły.