Zespół Szkół w Ostrówku 
Skład Rady Rodziców
Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 :

Angelika Rybak-Gawkowska- Przewodnicząca Rady
Monika Manowska- Zastępca Przewodniczącej
Monika Wierzbicka- Skarbnik
Agnieszka Lipska- Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Ewa Rozbicka
Michał Michałowski
Marta Zalewska

Członkowie Rady Rodziców:

Wszyscy Reprezentanci Rad Oddziałowych- Trójki Klasowe