Zespół Szkół w Ostrówku 
Skład Rady Rodziców
Sylwia Bielec-Michalska – przewodnicząca Rady.
Monika Wierzbicka-Kurek – zastępca przewodniczącej.
Anna Dzik – skarbnik.
Joanna Salwin - sekretarz
Członkowie:

Justyna Wielgo
Angelika Rybak-Gawkowska
Dorota Wnuk
Dorota Dzięcioł
Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Wnuk
Beata Ponichtera