Zespół Szkół w Ostrówku 
Skład Rady Rodziców
Sylwia Bielec-Michalska – przewodnicząca Rady.
Katarzyna Wnuk – zastępca przewodniczącej.
Beata Ponichtera – skarbnik.
Dorota Dziecioł - sekretarz
Członkowie:

Monika Wierzbicka-Kurek
Beata Kurek
Ewa Kurek
Grzegorz Tymiński
Komisja Rewizyjna:

Żaneta Tymińska
Katarzyna Chojnowska
Katarzyna Sztompka