Zespół Szkół w Ostrówku 
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2019/2020 zapewnia Compensa.
Składka ubezpieczenia wynosi 50 złotych.

Z warunkami ubezpieczenia można zapoznać się w sekretariacie szkoły
lub u przewodniczącej RR.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców dotyczące ubezpieczenia:

69 1020 1042 0000 8202 0313 3022W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Wpłaty należy dokonywać do 25 września.