Zespół Szkół w Ostrówku 
Regulamin naboru do świetlicy szkolnej
Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, którą można pobrać u wychowawcy świetlicy bądź w sekretariacie szkoły. Dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Dla rodziców’’. Kompletnie i czytelnie wypełnioną kartę należy złożyć w świetlicy bądź w sekretariacie szkoły.
Do karty zgłoszeniowej rodzice/opiekunowie dołączają zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu i godzinach pracy.
Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności będą przyjmowane:

- dzieci klas I– III, których rodzice pracują;
- dzieci dojeżdżające;
- dzieci z rodzin niepełnych;
- dzieci nieuczęszczające na religię;
- dzieci klas I – III, które wymagają opieki szkoły ze względu na wynikłe okoliczności czy zdarzenia.
Dzieci nieprzyjęte lub zgłaszające się po terminie naboru zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Przyjęcie dziecka do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły.
...